Jubileusz 50-lecia Oddziału w Białymstoku Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

alt

 

 

Pół wieku istnienia świętuje w tym roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku. Z tej okazji, 30 września, odbędzie się uroczystość jubileuszowa.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej RFSNT NOT przy ul. Skłodowskiej 2 w Białymstoku. W czasie uroczystości wygłoszony zostanie referat okolicznościowy o historii PZITS. Później nastąpi wręczenie odznaczeń członkom Oddziału.

W spotkaniu wezmą udział członkowie Kół Zakładowych PZiTS wchodzących w skład Oddziału w Białymstoku: Koła Seniorów, Zakładu Gazowniczego, Wodociągów Białostockich, MPEC Białystok i PEC Suwałki oraz Koła przy Zarządzie Oddziału. Spodziewani są też zaproszeni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, przedstawiciele oddziałów PZITS z innych regionów Polski, a także władze Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych: Prezes prof. Andrzej Królikowski i Sekretarz Generalny Wiesław Olechnowicz. Na uroczystości gościć będziemy także Koleżanki i Kolegów z Podlaskiego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz przedstawicieli Politechniki Białostockiej: prof. dr hab. Lecha Dzienisa (Prorektora) i prof. dr hab. Józefę Wiater (Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska).