Jerzy Sitko

Jerzy Sitko

Rozpoczyna pracę jako majster / konserwator kanałów otwartych

Następnie awansuje na kierownika oddziału melioracji w oddziale budowalno-remontowym

01.10.1957 – 30.06.1975 – Jerzy pełni funkcję dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

01.07.1975 – 25.08.1981  – sprawuje funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Białymstoku

26.08.1981 – 31.12.1981 – Jerzy jest głównym specjalistą w Zakładzie Usług przy WZPGKiM w Białymstoku

01.01.1982 – 31.07.1990 – działa jako zastępca dyrektora ds. technicznych

Nagrody i odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1987
  • Srebrna Odznaka PZITS – 1970

Jerzy Sitko – dyrektor MPWiK

 

Wspomnienia dzięki Iwonie Piszczatowskiej – przewodniczącej Koła przy Wodociągach Białostockich