Janina Ciupa

Janina Ciupa

01.07.1937 (Kielecczyzna) – 26.03.2022 (Białystok)

Janina uczy się w Liceum Ogólnokształcącym

lata 50-te – studiuje na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i uzyskuje tytuł magistra inżyniera

Po studiach wychodzi za mąż i osiedla się w Białymstoku

1962 – mgr inż. Janina rozpoczyna pracę w Białostockim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych w dziale przygotowania produkcji

W tym czasie wstępuje do PZITS o/Białystok i wykazuje się ogromną aktywnością

1973 – 2006 pełni funkcję skarbnika PZITS o/Białystok

1974 – do emerytury – mgr inż. Ciupa pracuje w Przedsiębiorstwie Instal jako kierownik działu

Nagrody i odznaczenia:

  • Honorowy Członek PZITS

Prywatnie:

  • niezwykle empatyczna,
  • wyrozumiała,
  • zawsze chętna do pomocy

Janina Ciupa – kierownik w Instalu

Wspomnienia dzięki Birucie Klepackiej, Sławomirowi Sieńczyło i Janowi Ślusarczykowi – koleżance i kolegom z Oddziału PZITS w Białymstoku