IV Spływ kajakowy rzeką Narew

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku Koło Terenowe w Białymstoku 29.07.2023 zorganizował IV Spływ kajakowy rzeką Narew z udziałem członków PZITS.

Program spotkania techniczno-integracyjnego naszych stowarzyszeń obejmował:
– spływ rzeką Narew na odcinku Puchły-Koźliki


– zwiedzanie skansenu w Koźlikach


– dopłynięcie do miejsca docelowego


– prelekcję techniczną nt: ” Plany rozwoju sieci drogowej i aktualny stan zaawansowania budowy dróg krajowych na terenie właściwości Oddziału GDDKiA w Białymstoku”


– biesiadę w Karczmie Koszarka z rozdaniem nagród najaktywniejszym załogom kajakowym (w tym najlepszej załodze damskiej z naszymi koleżankami)

Serdecznie dziękujemy przewodniczącemu Koła Terenowego PZITB –
koledze Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu za integrowanie środowisk inżynierskich!