II Podlaska Konferencja Ciepłownicza w Giżycku

Zarząd koła PZITS przy MPEC zorganizował w dniach 2-3 października 2014
II Podlaską Konferencję Ciepłowniczą w Giżyckim zamku leżącym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.  

Konferencja podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowana została w celu szerzenia wiedzy technicznej wśród projektantów i wykonawców w zakresie ciepłownictwa z terenu  północno-wschodniej Polski.

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne związane z siecią cieplną i węzłami cieplnymi.

Pierwszego dnia odbyły się prelekcje następujących firm :

1.  Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz; POLSKIE RURY  PREIZOLOWANESp. z o.o. 
2.  Famas S.A.
3.  BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o.
4.  KELVIN Sp. z o.o.

Referaty zakończyły się o godzinie 19.00.  Na koniec wyczerpującego dnia o godzinie 20.00 wszyscy uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji. Mogli wówczas  ze sobą rozmawiać na tematy związane z  odczytami oraz poznać przedstawicieli poszczególnych firm, jak również wymienić się swoimi problemami „po co wyważać drzwi, gdy są otwarte”. Projektanci z poszczególnych miast mieli okazję poznać problemy innych projektantów, a tym samym wymienić się doświadczeniem. Wieczór bardzo szybko upłynął.

 Kolejny dzień rozpoczęliśmy rejsem statkiem po jeziorach, na skraju których położone jest  miasto Giżycko. Pogoda dopisała. O godzinie 11.00 wszyscy powrócili do Zamku w Giżycku aby mogła sie rozpocząć druga tura referatów, która dotyczyła budowy elementów składowych węzła cieplnego oraz wykonawstwa. Referaty przedstawiły następujące firmy:

I. Wilo Polska Sp. z o.o.
II.  Elektrotermex Sp. z o.o.
III. SECESPOL Sp. z o.o.
IV. BROEN SA
V.   Landis+Gyr Sp. z o.o.

Zakończenie II Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej nastąpiło o godzinie 17.00,  wszyscy uczestnicy wrócili do swoim miast.  

Ponadto w trakcie naszej Konferencji została zawiązana Kapituła II Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, w skład której wchodzą przedstawiciele Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej z następujących miast : Augustowa, Grajewa, Łomży, Ostrołęki, Suwałki i Białegostoku.

Pragnieniem zawiązanej Kapituły jest aby podjęta inicjatywa organizowania Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej stała się corocznym zwyczajem organizowanych na początku października, technicznych warsztatów przy udziale dostawców, projektantów
i wykonawców. Tak, aby liczne grono uczestników biorąc udział w Konferencji mogło wymieniać się wiedzą techniczną, podzielić się doświadczeniem ku pożytkowi projektantów , wykonawców z Północno Wschodniej Polski.

Należy przypuszczać, że ta inicjatywa będzie kontynuowana w następnych latach.   

W konferencji uczestniczyły poniżej podane firmy:  MPEC Sp. z o.o. „GIGA” z Augustowa,  MPEC S.A. z Bielska Podlaskiego,  PEC Sp. z o.o. z Giżycka,  PEC Sp. z o.o. Łomży, ENERGA OPEC Sp. z o.o. z Ostrołęki, PEC Sp. z o.o. Suwałk, ENEA Wytwarzanie S.A. z Białegostoku, Energoinwest JK z Białegostoku, MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku.

Licznym gronem uczestników II Podlaskiej Konferencji byli również projektanci z Suwałk i Białegostoku.

Poniżej przedstawiamy streszczenie poszczególnych referatów :

1.  Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz ; POLSKIE RURY  PREIZOLOWANESp. z o.o. 

Referat dotyczył : przedstawienia zakresu produkcji, używanych materiałów oraz ogólnych wymogów techniczno – projektowych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o..

2.  Famas S.A.

Referat dotyczył: zapoznania uczestników z tematyką wydłużeń termicznych rurociągów ciepłowniczych, a także z budową i zasadą działania kompensatorów firmy FAMAS S.A.

3.  BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o.

Referat dotyczył: Rozwiązywania problemów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w sieciach cieplnych za pomocą systemów giętkich rur preizolowanych oraz muf zgrzewanych elektrycznie”.

4.  KELVIN Sp. z o.o.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. odwzorowania konkretnej sieci cieplnej w modelu matematyczno- informatycznym oraz poznanie metod symulacji oraz optymalizacji pracy sieci ciepłowniczych w trybie czasu rzeczywistego w oprogramowaniu TERMIS”.

I. Wilo Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z nowoczesnym projektowaniem pomp firmy WILO.

II.  Elektrotermex Sp. z o.o.

Tematem szkolenia było zapoznanie uczestników Konferencji z produktami i usługami firmy Elektrotermex oferowanymi w ciepłownictwie.

III. SECESPOL Sp. z o.o.
Tematem szkolenia było zapoznanie uczestników Konferencji w zastosowaniu, doborze, eksploatacji i serwisie wymienników ciepła.

IV. BROEN SA
Celem szkolenia było zapoznanie z nowoczesnymi produktami firmy BROEN.

V.   Landis+Gyr Sp. z o.o.

Tematem szkolenia było zapoznanie uczestników Konferencji w systemie SMART OMS – modułowym systemem odczytu liczników i telemetrii węzłów i sieci cieplnych.

 

 

 

Przewodniczący Koła PZITS przy MPEC

Mirosław Truszkowski