06-04-2011


PROGRAM


   MSG sp. z o.o. – istniejąca infrastruktura i plany gazyfikacji województwa podlaskiego.

                Robert Jaromski, MSG sp. z o.o.

   Szkolnictwo zawodowe w sektorze gazowniczym.

                Kazimierz Nowak, MSG sp. z o.o.

   LNG – nowe źródła energii, szansa dla środowiska.

               Janusz Daniuk, MSG sp. z o.o.

   Kierunki projektowania i realizacji inwestycji w odniesieniu do przyszłego użytkowania i eksploatacji.

              Kazimierz Grybowicz, MSG sp. z o.o.


SPONSOR


PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

     Głównym przedmiotem działalności Mazowieckiej Spółki Gazownictwa jest dystrybucja paliwa gazowego zarządzaną siecią gazociągów na obszarze woj.: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz częściowo lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

     Spółka świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. Poprzez sieć gazociągów i przyłączy o dł. ponad 26 tys. km, obsługuje około 1,5 mln odbiorców końcowych na rzecz których dystrybuuje ponad 2 mld m3 gazu rocznie.

     Wypełniając naszą misję, umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów.


Najważniejszymi wartościami, którymi kieruje się spółka, jest świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb klientów, przez które rozumiemy m.in.:

     niezawodność dostaw (w tym bezpieczeństwo i ciągłość),

     jakość dystrybuowanego paliwa gazowego,

     atrakcyjność oferty usług (dystrybucji paliwa gazowego),

     jakość świadczonych usług (w tym sposób obsługi klienta, czas trwania i przyjazność procesu przyłączeniowego, rzetelność i terminowość rozliczenia usług).

Potwierdzeniem najwyższego standardu świadczonych przez nas usług jest Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46
www.msgaz.pl