I Rajd rowerowy trasami Polski Wschodniej

9 lipca 2022r. odbył się „I Rajd rowerowy trasami Polski Wschodniej” współorganizowany przez białostockie oddziały zrzeszeń branżowych:

– Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku,

– Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku,

– Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki,

– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w  Białymstoku.

Rajd rozpoczynał przed budynkiem Auli Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, zaś meta znajdowała się w Pomigaczach Majątek Howieny. Trasa była równa 16 km. Zwycięzcą I Rajdu została kol. Ewa Szatyłowicz reprezentująca PZITS. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się ze wspólnej inicjatywy!