Harmonogram spotkań Zarządu Oddziału PZITS

Ustalony został harmonogram spotkań Zarządu Oddziału Białostockiego PZITS. Do końca 2010 r. odbędą się trzy posiedzenia w następujących terminach:

– 28 września, godz. 15.30
– 23 listopada, godz. 15.30
– 17 grudnia, godz. 15.30 (spotkanie świąteczno-noworoczne).

W razie zmiany godziny lub miejsca wszyscy zostaną powiadomieni o zmianach przez Sekretarza Zarządu.