Gala 50-lecia PZITS Oddział w Białymstoku

29 wieloletnich członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zostało uhonorowanych odznaczeniami z okazji 50-lecia Oddziału w Białymstoku. Jubileuszowa gala odbyła się 30 września 2011 r. w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej.

Historia powstania PZITS Oddział w Białymstoku

Początki działalności  Zrzeszenia  na  terenie  województwa  białostockiego  sięgają 1957 r. W 1959 roku w  Historii Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 1919-1959   zapisano,  że  w  tym  czasie  był  zarejestrowany  tymczasowy  Zarząd  Oddziału. Zarejestrowano   wówczas   49   członków.   Wiele   osób   należało   do   kół w Warszawie. Próby ożywienia działalności w tamtym czasie nie powiodły się jednak i  dopiero w  1961  roku  powstał Komitet  Organizacyjny  Oddziału  w  Białymstoku.

Komitet zwołał  I Walne Zgromadzenie Białostockiego Oddziału PZITS  na 24 października 1961 roku. Wybrano pierwszy Zarząd, którego przewodniczącym został Andrzej Kicman. Oddział  liczył  wówczas  84  członków  zgrupowanych  w  3  kołach.

Pełną historię PZITS Oddział w Białymstoku można znaleźć w Monografii 1961-2011, która została przygotowana specjalnie na jubileusz 50-lecia istnienia. Wydawnictwo ukazało się dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

50-lecie Oddziału

Na stole prezydialnym zasiedli wszyscu Prezesi PZIST Oddziału w Białymstoku na przestrzeni 50 lat

alt

Uroczystość jubileuszu 50-lecia istnienia odbyła się 30 września 2011 r. w sali białostockiego NOT. Na gali obecni byli członkowie Kół Zakładowych skupionych przy Oddziale w Białymstoku oraz wieloletni działacze Zrzeszenia. Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Głównego PZITS prof. Andrzej Królikowski i Sekretarz Generalny Wiesław Olechnowicz, a także przedstawiciele Oddziałów PZITS z kilku regionów Polski. Nie zabrakło też władz przedsiębiorstw, których pracownicy działają w Oddziale w Białymstoku, przedstawicieli uczelni wyzszych i innych zaproszonych gości.

Podczas gali Prezes Oddziału Lech Magrel przypomniał pół wiekową historię Oddziału.

GALERIA ZDJĘĆ Z GALI 50-LECIA >

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń 29 członkom PZITS Oddział w Białymstoku.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali dwa byli Prezesi Oddziału: Sławomir Sieńczyło i Jan Ślusarczyk. Złoty Medal za Długoletnią Służbę dostał Hanryk Piekutowski.

Odznaki honorowe NOT otrzymali:
– Złota z Diademem – Jerzy Pszczoła  (Zarząd Oddziału)
– Złota – Mieczysław Kucharski (MPEC)
– Srebrna: Anna Święchowicz (Wodociągi Białostockie)
– Srebrna: Wiesława Żywolewska (Koło Seniorów)

Złote Odznaki Honorowe PZITS otrzymali:
– Anna Góralczuk (MPEC)
– Kazimierz Grybowicz (Zakład Gazowniczy)
– Stefan Grzegorczyk (Koło Seniorów)
– Aneta Grzywa (Zakład Gazowniczy)
– Jerzy Karny (Koło Seniorów)
– Waldemar Kiertowicz (Koło Seniorów)
– Ewa Korzonek (Wodociągi Białostockie)
– Mirosław Królik (Koło Seniorów)
– Lech Magrel (Politechnika Białostocka)
– Henryk Piekutowski (Wodociagi Białostockie)
– Stefan Rurewicz (Wodociagi Białostockie)
– Bolesław Skrzyński (Koło Seniorów)
– Józef Zdunik (MPEC)
– Wiesław Żyliński (PEC Suwałki)

Srebrne Odznaki Honorowe PZITS otrzymali:
– Dariusz Choroszewski (Zakład Gazowniczy)
– Anna Kiertowicz (Koło Seniorów)
– Franciszek Mierzejewski (PEC Suwałki)
– Małgorzata Rakowska – Krawczeniuk (Zakład Gazowniczy)
– Bogumiła Roszkowska (MPEC)
– Dariusz Startek (PEC Suwałki)
– Krzysztof Śpiczko (PEC Suwałki)
– Mariusz Tarnowski  (Wodociągi Białostockie)
– Roman Wawrzak (PEC Suwałki).

alt

alt

alt

Więcej zdjęć w galerii GALA 50-LECIA >>