EKOFORUM „Energia przyszłości w bezpiecznej Europie”

W dniach 15-17 czerwca w Supraślu odbył się IX Międzynarodowy Kongres EKOFORUM w Supraślu organizowany przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Temat przewodni kongresu: „Energia przyszłości w bezpiecznej Europie”.

W pierwszym dniu odbyły się debaty na temat odnawialnych źródeł energii. Głównym celem prowadzonych dyskusji było sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki.

„Energia przyszłości w bezpiecznej Europie”

AgroOZE – technologie OZE w rolnictwie

Spółdzielczość energetyczna – uwarunkowania wykorzystania OZE w przedsięwzięciach klastrowych i spółdzielczych

Efektywność energetyczna w JST – Odnawialne Źródła Energii w bilansie energetycznym samorządów

Ciepło z OZE – Nowe technologie wytwarzania energii

Pamiątkowe zdjęcie członkiń PZITS i równocześnie przedstawicielek Enea Ciepło sp. z o.o. (głównego partnera wydarzenia), Wiceprezesa Zarządu Enea Ciepło sp. z o.o. – Tomasza Matana oraz Prezesa Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono – Grzegorza Chociana.

Szczegóły wydarzenia: IX Międzynarodowy Kongres EKOFORUM.