Żegnamy Zbigniewa Matuszyka, Prezesa Oddziału PZITS w Katowicach

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zbigniewa Matuszyka, Prezesa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Katowice.

Prowadzony przez Zmarłego Oddział Katowice PZITS jest dla nas wzorem działalności. W najbliższych miesiącach planowaliśmy nawiązanie szerszej współpracy. Byliśmy umówieni na spotkanie we wrześniu. Niestety. Nagła śmierć pokrzyżowała te plany.

Wyrazy współczucia pogrążonej w żalu Rodzinie oraz Koleżankom i Kolegom z PZITS Oddział Katowice
składa
Zarząd, Koleżanki i Koledzy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddziału w Białymstoku