Deklaracja członkowska

Członkiem zwyczajnym PZITS mogą zostać osoby fizyczne posiadające dyplomy ukończenia studiów wyższych lub szkół średnich i wyjątkowo osoby nie posiadające dyplomów wyższego lub średniego wykształcenia, które pracują w specjalnościach wymienionych w § l i legitymują się wybitnymi osiągnięciami w tych dziedzinach.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia lub dziedzin objętych jego działalnością.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Członkami korespondentami mogą być osoby interesujące się działalnością Stowarzyszenia, a nie odpowiadające warunkom ust. 2. Statutu PZITS

Członkami korespondentami mogą być także studenci wyższych uczelni technicznych i uczniowie ostatnich dwóch lat średnich szkół technicznych.

Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a także osoby prawne spełniające warunki wymienione w § 9 Statutu PZITS w odniesieniu do odpowiedniego członkostwa.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być także zagraniczne osoby prawne.

Pobierz wzór deklaracji członkowskiej w formacie pdf.

Składka członkowska wynosi: 10 zł/miesiąc
Składka ulgowa dla seniorów, studentów, rencistów: 4 zł/miesiąc

nr konta bankowego:
PZITS Białystok: 67 1090 2587 0000 0001 2057 5021