Członkowie Koła Zakładowego w Zarządzie Oddziału PZITS

Pamiątkowymi medalami z okazji 90-lecia istnienia PZITS zostało uhonorowane Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku oraz wieloletni pracownicy MPEC – Józef Zdunik i Mieczysław Kucharski.

Uroczystość uhonorowania działaczy odbyła się 28 maja 2010 r. przy okazji Walnego Zjazdu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w sali NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku.

W nowej kadencji w zarządzie oddziału wśród 10 członków znaleźli się też członkowie Zakładowego Koła PZITS przy MPEC: Michał Świątecki, Mieczysław Kucharski i Mirosław Truszkowski. W czerwcu Mieczysław Kucharski został wybrany Wiceprezesem Oddziału PZITS w Białymstoku.

Srebrnymi honorowymi odznakami PZITS zostali odznaczeni Wieńczysław Safrończych (sekretarz Zakładowego Koła PZITS przy MPEC) Grzegorz Kasperowicz (skarbnik Zakładowego Koła PZITS przy MPEC) i Mirosław Truszkowski (z-ca przewodniczącego Zakładowego Koła PZITS przy MPEC).