Seminarium oraz rozstrzygnięcie Konkursu

Dnia 31 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Auli C (Inno Eko Tech) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej odbędzie się Seminarium Naukowo-Techniczne pt. „Inżynieria środowiska – postęp i praktyka”. W tym przedsięwzięciu wezmą udział następujące firmy: Enea, Wodociągi Białostockie, Aquarius, Drabent, Handan, APP-System.

Enea Ciepło sp. z o.o. to jedno z przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu energii cieplnej do odbiorców, głównie w formie ciepła sieciowego. Oferuje usługi związane z wytwarzaniem, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłu. Działalność Enea Ciepło sp. z o.o. opiera się na rożnych technologiach wytwarzania energii cieplnej, takich jak elektrociepłownie, kotłownie gazowe, kotłownie węglowe lub biomasowe. Firma korzysta zarówno z konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, aby dostarczyć ciepło w sposób ekologiczny i efektywny. Enea Ciepło sp. z o.o. pracuje również nad modernizacją istniejących systemów ciepłowniczych, aby zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć emisję szkodliwych substancji, dbając jednocześnie o ochronę środowiska.

Wodociągi Białostockie znajdują się w krajowej czołówce branży wodociągowo-kanalizacyjnej, prowadzą działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie miasta Białystok i gminy Wasilków. Spółka prowadzi hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków dla gmin ościennych: Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo i Zabłudów. Wodociągi Białostockie eksploatują trzy rodzaje ujęć wody: powierzchniowe i infiltracyjne w Wasilkowie oraz podziemne w Jurowcach. Po jakościowej „obróbce” w pobliskich stacjach uzdatniania, woda jest dostarczana do odbiorców siecią wodociągową o długości około 1200 km (wraz z podłączeniami). Z tej sieci korzysta obecnie 99% mieszkańców. Ścieki są odbierane i odprowadzane do oczyszczalni siecią kanalizacyjną o długości około 700 km (razem z przyłączami). W ten sposób nieczystości pozbywa się aktualnie 98% ogółu mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej „Aquarius” sp. z o.o. zajmuje się kompleksową realizacją nawierzchni ulic i placów wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budową oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych i wodociągowych oraz organizacją terenów zielonych. Firma działa już od 1984 roku, świadcząc swoje usługi zarówno odbiorcom indywidualnym, instytucjom, jak i międzynarodowym koncernom, wykonując roboty sanitarne we wszystkich dostępnych na rynku technologiach, w zakresie kanalizacji deszczowych, kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

Drabent Spółka Komandytowa specjalizuje się w robotach inżynieryjnych, takich jak budowa sieci sanitarnych, wodociągowych, cieplnych oraz oczyszczalni ścieków, a także urządzeń towarzyszących infrastrukturze podziemnej. Od ponad 25 lat specjalizuje się w realizacji robót inżynieryjnych, takich jak: sieci wodociągowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi, sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjne i ciśnieniowe, sieci kanalizacji deszczowej, sieci cieplne, zajmuje się naprawą i konserwacją istniejących rurociągów oraz infrastruktury podziemnej, budową przyłączy wodociągowych i sanitarnych, budową przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb), regulacją żeliwa kanalizacyjnego, jak również ogólnymi robotami ziemnymi (niwelacje terenu, wykopy).

Firma HANDAN Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp. j. zajmuje się kompleksowym projektowaniem i wykonawstwem instalacji sanitarnych, takich jak: instalacje c. o. (standard, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie kominkowe), instalacje wod – kan., instalacje fotowoltaiczne PV, instalacje deszczowe, systemy solarne, kotłownie, pompy ciepła, odkurzanie centralne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy klimatyzacji. Przedsiębiorstwo jest autoryzowanym instalatorem firm: Vaillant, Nibe, Tece.

App-System Piotr Romaniuk i Spółka sp. j. jest firmą, która powstała w odpowiedzi na ciągle wzrastające zapotrzebowanie rynku w dziedzinie kompleksowych usług teleinformatycznych, specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu niezawodnych rozwiązań do budowy infrastruktury sieciowej i sprzętowej oraz wdraża infrastrukturę wirtualną opartą na produktach TelWin-SCADA. Oferta firmy obejmuje wdrażanie zintegrowanych systemów skierowanych głównie do sektora gazowniczego, energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.

 

Po prezentacjach wyżej wymienionych firm nastąpi uroczyste wręczenie nagród w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych (magisterskich i inżynierskich) z dyscypliny Inżynieria Środowisko, Górnictwo i Energetyka wykonane w roku akademickim 2021/2022.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Seminarium
dr inż. Anna Siemieniuk, prof. PB

 Przewodnicząca Komisji Konkursowej
dr inż. Ewa Szatyłowicz

 Prezes PZITS Oddział Białystok
prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko