17 grudnia przedświąteczne spotkanie opłatkowe Oddziału PZITS w Białymstoku

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe Oddziału PZITS w Białymstoku odbędzie się 17 grudnia 2010 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich członków Zrzeszenia w regionie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.30 w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej 3 w Białymstoku. Członkowie oddziału proszeni są o potwierdzenie przybycia na spotkanie w terminie do 13 grudnia 2010 r. (poniedziałek) na adres e-mail: biuro@pzits.bialystok.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 12 12.