Wykaz kól

WYKAZ ZAKŁADOWYCH KÓŁ ODDZIAŁU PZITS W BIAŁYMSTOKU

L.P.

KOŁO / PRZEDSIĘBIORSTWO / ADRES

ZARZĄD
1.

Koło PB Młodzi
Politechnika Białostocka
Białystok 15- 351
ul. Wiejska 45 E

Iwona Skoczko – przewodnicząca
email: i.skoczko@pb.edu.pl

2.

Koło PB
Politechnika Białostocka
Białystok 15- 351
ul. Wiejska 45 E

Iwona Skoczko – przewodnicząca
email: i.skoczko@pb.edu.pl

3.

Koło WB
Białystok 15-404
ul. Młynowa 52/1

Iwona Piszczatowska – przewodnicząca
email: IPiszczatowska@wobi.pl

Mariusz Tarnowski – zastępca przewodniczącej

Magdalena Naumuk – sekretarz

Marzena Dmochowski – członek

Tomasz Leonik – członek

4.

Koło GAZ
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Białystok 15-182
ul. Gen. St. Sosabowskiego 24

Krzysztof Krawczeniuk – przewodniczący
tel.: 663 348 111
email: krzysztof.krawczeniuk@pzgaz.pl

Krzysztof Chrostowski – sekretarz
tel.: 691 670 114
email: krzysztof.chrostowski@psgaz.pl

Tomasz Artur Orłowski – skarbnik
tel.: 600 931 138
email: tomasz.orlowski2@psgaz.pl

5.

Koło ENEA CIEPŁO
Białystok 15- 062
ul. Warszawska 27

Urszula Jóźwik – przewodnicząca
tel.: 797 309 424
email: urszula.jozwik@enea.pl

Sławomir Wałuszko – zastępca przewodniczącej
email: slawomir.waluszko@enea.pl

Sylwia Prabucka – sekretarz
email: sprabucka@pzits.bialystok.pl

Anna Siemieniuk – skarbnik

Michał Świątecki – członek zarządu

Andrzej Zdunik – członek zarządu

6. Koło Gospodarowania Odpadami
ul. M. C. Skłodowskiej 2

Cezary Łukaszuk – przewodniczący
email: c.lukaszuk@wp.pl

Urszula Miszczuk – zastępca przewodniczącego
email: umiszczuk@gmail.com

7. Koło Międzyzakładowe PZITS w Suwałkach
(PEC Suwałki Sp. z o.o
i MPEC Giga Augustów)
ul. Przemysłowa 6 A

Karol Wandzioch – przewodniczący
tel.: 601 351 189
email: k.wandzioch@pec.suwalki.pl

Józef Grzybowski – zastępca przewodniczącego
email: j.grzybowski@interia.pl

Barbara Gościewska – sekretarz
tel.: 87 562 99 61
email: b.gosciewska@pec.suwalki.pl

Seweryn Kintop – członek

Łukasz Czupryński – członek

8. Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

Waldemar Kiertowicz – przewodniczący
email: wakier@interia.pl

9. Koło przy Zarządzie Oddziału
Białystok 15- 950
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
 

Mieczysław Kucharski – przewodniczący
email: mkbialy@o2.pl