Wykaz kól

WYKAZ ZAKŁADOWYCH KÓŁ ODDZIAŁU PZITS W BIAŁYMSTOKU

L.P. PRZEDSIĘBIORSTWO / ADRES ZARZĄD
1. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Białystok 15-404
ul. Młynowa 52/1

Iwona Piszczatowska – przewodnicząca
email: IPiszczatowska@wobi.pl

Magdalena Naumuk – członek zarządu

Bartosz Sokół – sekretarz

Mariusz Tarnowski – członek

 

2. Koło przy Zarządzie Oddziału
Białystok 15- 950
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Mieczysław Kucharski
3.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział w Warszawie

Zakład w Białymstoku

Białystok 15-182
ul. Gen. Sosabowskiego 24

Krzysztof Krawczeniuk – Przewodniczący,
tel. 663 348 111
email: krzysztof.krawczeniuk@pzgaz.pl

Krzysztof Chrostowski- Sekretarz,
tel. 691 670 114
email: krzysztof.chrostowski@psgaz.pl

Tomasz Artur Orłowski – Skarbnik,
tel. 600 931 138
email: tomasz.orlowski2@psgaz.pl

4. ENEA CIEPŁO Sp. z o.o.
Białystok 15- 062
ul. Warszawska 27
Urszula Jóźwik – Przewodnicząca
email: urszula.jozwik@enea.pl

Sławomir Wałuszko – Zastępca przewodniczącego

Sylwia Prabucka – Sekretarz
email: sprabucka@pzits.bialystok.pl

Anna Siemieniuk – Skarbnik

Michał Świątecki – Członek Zarządu

Andrzej Zdunik – Członek Zarządu

5. Politechnika Białostocka
Białystok 15- 351
ul. Wiejska 45 E
Iwona Skoczko – przewodnicząca
6.

Międzyzakładowe Koło PZITS
w Suwałkach
(PEC Suwałki Sp. z o.o i MPEC Giga Augustów)
Suwałki 16 – 400
ul. Przemysłowa 6 A

tel. 87 5629961

e-mail:
b.gosciewska@pec.suwalki.pl

Karol Wandzioch – Przewodniczący Koła
tel. 601 351 189
email: k.wandzioch@pec.suwalki.pl

Józef Grzybowski – Zastępca Przewodniczącego Koła
email: j.grzybowski@interia.pl

Barbara Gościewska – sekretarz
tel. 87 562 99 61
email: b.gosciewska@pec.suwalki.pl

Seweryn Kintop – członek

Łukasz Czupryński – członek

7. Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału
Białystok 15-950
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

Telefon: 888 330 430
85 742 29 59

e-mail: wakier@interia.pl

Waldemar Kiertowicz – przewodniczący

Krystyna Maria Jarmakowicz – sekretarz i skarbnik

8. Koło Gospodarowania Odpadami
ul. M. C. Skłodowskiej 2
15-950 Białystok
 
Cezary Łukaszuk – Przewodniczący,
 
Urszula Miszczuk – Zastępca przewodniczącego,