VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w VI Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbyła się w dniach 27-28.09.2018 w Giżycku.

Zapraszamy do podsumowania:

https://nape.pl/pl/a/vi-podlaska-konferencja-cieplownicza-podsumowanie

https://www.belse.com.pl/aktualnosci/vi-podlaska-konferencja-cieplownicza-27-28-wrzesnia-2018-gizycko

https://www.facebook.com/pzits.bialystok