Regulaminy

REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO
RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI NAGRÓD I ODZNACZEŃ
REGULAMIN PRZYWRACANIA CZŁONKOSTWA
REGULAMIN ZAWIESZANIA CZŁONKOSTWA
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ CZŁONKÓW
REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI ZASŁUŻONEGO SENIORA ( regulamin + wniosek)
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY AQUARINA SEEN – POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH IM. DOC. DR. KRZYSZTOFA LIPIŃSKIEGO