Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Zarządem Koła Zakładowego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku przy Enea Ciepło Sp. z o.o. zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: „Nowelizacja ustawy -Prawo budowlane”. Szczegóły szkolenia w załączeniu.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane – szkolenie