Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych z zakresu urządzeń sanitarnych
w okręgu Sądu Rejonowego w Białymstoku należących do PZITS:

1. Adam Dubowski   tel.: 502 186 161   adam.dubowski7@gmail.com